Sĺňava Piešťany

Vodná nádrž Sĺňava vznikla v roku 1959 prehradením vôd Váhu a tým sa vytvorila 430 ha vodná plocha. Nachádzajú sa tu dve významné ornitologické lokality.

Na pravej strane Sĺňavy, aktívnym vysádzaním vegetácie, vznikla pre vtáctvo významná lokalita s rozlohou 2,5ha pod názvom Výsadba. Súčasťou tohto areálu je ornitologický stacionár, na ktorom prebieha výskum spojený s krúžkovaním migrujúceho vtáctva.

Druhou významnou lokalitou je umelo vytvorený ostrov, ktorý vznikol v roku 

1976 v strednej časti vodnej nádrže. Má rozlohu 2,8 ha a dostal názov Čajka. Ornitológmi tu bolo zistené hniezdenie 5 druhov čajok, je významnou lokalitou rybára riečneho a chavkoša nočného. Na ostrove bolo zaznamenaných 20 druhov hniezdiacich vtákov.

Spomenuté lokality - Výsadba a ostrov Čajka, sú vyhlásené za chránené vtáčie územie so zákazom vstupu 4. stupňa ochrany. Pozývame vás na ornitologickú prezentáciu spojenú 

s krúžkovaním vtákov priamo 

v CHVÚ Výsadba na Sĺňave 

v Piešťanoch.


Kapacita prezentácie sú skupiny do 20 osôb. Objednávky u pána Kubicu

 na tel. čísle 0903 441 660


Dozviete sa: